Chúng Tôi Là Ai

Website của chúng tôi: https://nabses.com.vn.

Bình luận

Thông tin: Khi bạn để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập thông tin hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cùng với địa chỉ IP của bạn và chuỗi user agent của trình duyệt để hỗ trợ phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh (hash) được tạo từ địa chỉ email của bạn có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xác định xem bạn có đang sử dụng dịch vụ này hay không. Chính sách bảo mật của Gravatar có thể được xem tại: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được chấp nhận, ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Media

Hình ảnh: Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, hãy tránh việc tải lên các hình ảnh có chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập có thể tải xuống và trích xuất dữ liệu vị trí từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Thông tin: Khi bạn viết bình luận trên trang web, bạn có thể chọn lưu tên, email và địa chỉ trang web của mình trong cookie. Điều này giúp bạn không cần nhập lại thông tin khi để lại bình luận khác. Cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Khi bạn truy cập trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để kiểm tra khả năng trình duyệt của bạn chấp nhận cookie. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ được xóa khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và tùy chọn hiển thị của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày, còn tùy chọn hiển thị sẽ được lưu giữ trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Khi bạn đăng xuất, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc đăng bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn thuần bao gồm ID của bài viết mà bạn đã sửa. Cookie này sẽ hết hạn sau một ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Thông tin: Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng như video, hình ảnh, hoặc bài viết từ các trang web khác. Các nội dung nhúng này hoạt động giống hệt như khi bạn truy cập trực tiếp vào trang web nguồn.

Những trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, tích hợp các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung đó, bao gồm việc theo dõi tương tác nếu bạn có tài khoản và đang đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Thông tin: Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được đưa vào trong email đặt lại.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Thông tin: Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được lưu trữ vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi nhận ra và tự động chấp nhận các bình luận tiếp theo thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với những người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng. Người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (trừ việc không thể thay đổi tên người dùng). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin này.

Các quyền của bạn đối với dữ liệu của mình

Thông tin: Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp xuất chứa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm cả những dữ liệu bạn đã cung cấp. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi đang giữ về bạn. Điều này không áp dụng cho dữ liệu mà chúng tôi phải giữ vì các lý do hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu

Thông tin: Bình luận của khách truy cập (không phải thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.